Speereotypemannen.nl, p/a Werststeeg 8 5258 TB Berlicum en Fresia 47, 5382 JS Vinkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Speereotypemannen.nl, Werststeeg 8, 5258 TB, Berlicum, tel 0031 6 53 78 68 29 / 06 50 66 41 01

AJM Kerkhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Speereotypemannen.nl en is te bereiken via info@mindyourstepcoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speereotypemannen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

NaamNaam werkgever
AdresAdres werkgever
PostcodePostcode werkgeverDatum afpraak
WoonplaatsWoonplaats WerkgeverTijd afspraak
TelefoonnummerTelefoonnummerLocatie afspraak
E-mailE-mail
Afdeling
Functie
Werkzaamheden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Speereotypemannen.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speereotypemannen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Speereotypemannen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speereotypemannen.nl)tussen zit. Speereotypemannen.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Outlook e-mail verkeer

Microsoft Word brieven

Microsoft Excel Administratie

PerfectView Facturering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speereotypemannen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 2 jaar > wetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

Speereotypemannen.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Speereotypemannen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Speereotypemannen.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Mijndomeinnaam.nlAlbert Einsteinweg 48218 NH Lelystade-mail en webhosting
PerfectviewDe Waterman 25215 MX ‘s-HertogenboschCRM en facturering
SnelstartHarkebuurt 31794 HM, OosterendBoekhouding

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speereotypemannen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Speereotypemannen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speereotypemannen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindyourstepcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Speereotypemannen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speereotypemannen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mindyourstepcoaching.nl.